Kunder siger

Fra et database drevet web designprojekt:
Jørn deltog på bedste vis fra de første indledende skitser til en færdig og velfungeren­de løsning. Vi fik et bedre brugerinterface end vi havde i forvejen og en meget driftsikker og solid løsning, som ikke bare virker lige nu, men som også er godt sikret til at kunne håndtere fremtidige krav. Copcap fik tingene til tiden og til den aftale pris. Brugerinddragelse og ide-udvikling/ide-generering virkede perfekt!

Morten Jordt Duedahl, Director
Copenhagen Capacity

Jeg lavede systemdesign på den største ordre nogensinde hos Brüel og Kjær og implementerede designet sammen med et fantastisk motiveret team.
This project has in many ways taught us a lot. It has also helped strengthen the ties between colleagues in the USA and in Denmark. The project and your team effort has been discussed over lunch throughout the company. Your progress has been monitored with excitement. It is our hope that the spirit and enthusiasm which we have seen develop during the course of your work, will continue and spread to many other Brüel & Kjær activities so that this Company will continue to grow for the benefit of us all.
Niels Brüel, Director B&K Denmark
Geoff Perry, President B&K USA
Jørn besidder den sjældne kombination af dyb teknisk indsigt/flair og ledelsesmæssige evner, der gør ham til en uvurderlig projektleder. Det betyder at han har kunnet udfordre projektholdet på det tekniske niveau samtidig med at han har stået for væsentlige skift i både firmakultur og arbejdsmoral. Desuden har Jørn en vindermentalitet, der gør at han for det meste når sine ambitiøse mål.

Søren Krøigaard, Direktør

Fra et database drevet web designprojekt:
Tillykke med det super fantastiske arbejde. Du skal vide at vi fik så meget ros igår - specielt partnering delen var folk glade for og imponeret over.

Fra min tid hos Brüel & Kjær:
Jeg lavede et oplæg for en nøglekunde. Jeg kendte stort set ikke skribenten (udvik­lingschef), der efter 12 dage skrev neden­stående til min chef.

Jeg vii blot sige, at jeg d.11.12. oplevede en meget professionel redegørelse for B&K’s VXI-linie. Det oversteg langt mine forventninger og gjorde mig stolt på B&K’s vegne. De indledende runder ved frokosten med efterfølgende resumé var stærkt, og spec. Jørn Lund’s forberedelse: viden om kunden og hans produkter og en sammenknytning af VXI-mulighederne til kundens aktuelle applikationer var flot. Det er jo det, vi selv imponeres af, når vi er i byen og hører tilsvarende redegørelser. Der var ingen slinger i valsen, men svar på alle spørgsmål i engelsk (amerikansk) med meget stort ordforråd. Fra kunden har jeg fået tilbagemeldinger om præcis det samme: "meget imponerende". Kort sagt en meget motiverende oplevelse, som jeg også har delt med resten af min gruppe og andre, der gider høre på det.